RODO
Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan
jak firma SamART Jarosław Rozumek przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SamART Jarosław Rozumek, z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ul. Batalionów Chłopskich 7, zwana dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu
z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail:  (media@opinion.pl)

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w serwisach internetowych firmy SamART Jarosław Rozumek, rezerwacji produktów lub usług, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach usług współpracy z innymi podmiotami, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skierowania oferty najbardziej dostosowanej do Pana/Pani. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii,
dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej
(tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Może Pani/Pan wyrazić zgodę na preferowaną formę przekazywania informacji dotyczących obsługi konta w firmie SamART Jarosław Rozumek ((art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta
w serwisach internetowych firmy SamART Jarosław Rozumek, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody
lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail:  media@opinion.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia – usług świadczonych przez SamART, lub usługi transportowej lub rejestracji i posiadania konta w serwisach internetowych firmy SamART Jarosław Rozumek.

Polityka Prywatności / Rodo / informacje podstawowe

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SamArt Jarosław Rozumek, 32-020 Wieliczka, Batalionów Chłopskich 7.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Wszystkie pytania prosimy kierować na adres naszego biura (media@opinion.pl).

Pliki „cookies”
Plik „cookie” inaczej „ciasteczka”, są ciągiem znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego. Plik ten zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

Dlaczego używamy plików „cookies”
Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług, preferencje użytkowników są kluczowe w dostosowywaniu treści. Pliki cookie wykorzystujemy do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkownika.

Rodzaje plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie tymczasowe – wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki
 • Pliki cookie stałe – zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

Obsługa plików cookie

Przeglądarka Internetowa, z której Państwo korzystają zezwala na obsługę plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika (możliwość ich zablokowania lub usunięcia z komputera). Informacje szczegółowe znajdą Państwo  w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie i funkcjonowanie z serwisu.

Linki do stron zewnętrznych

Może zdążyć się, że na naszej stronie znajdą Państwo linki zewnętrzne, przekierowujące do innych witryn internetowych. Strony te mają własne polityki prywatności, których w żadne sposób nie nadzorujemy. W takiej sytuacji zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanej strony internetowej.

Przetwarzanie i pozyskiwania danych osobowych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe na przykład, kiedy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, podając nam swoje imię oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)  i f) RODO.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Obowiązuje od 25 maja 2018

POLITYKA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII

 

Prawo UE nakłada na nas obowiązek informowania użytkowników, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie. Firma SamART Jarosław Rozumek stworzyła niniejsze strony, żeby wyjaśnić w jaki sposób korzystamy z plików cookie. Uważamy, że ochrona prywatności użytkowników oraz przekazanie im w przejrzysty sposób informacji, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane są bardzo ważne. Niniejsza Polityka ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji oraz uczynienie korzystania z naszej Witryny przyjemnym.

 

POLITYKA COOKIE FIRMY SAMART JAROSŁAW ROZUMEK

Niniejsza Polityka Cookie firmy SamART Jarosław Rozumek opisuje różne rodzaje plików cookie, które mogą być przez nas wykorzystywane w związku ze stanowiącą naszą własność oraz kontrolowaną przez nas witryną internetową, za pośrednictwem której użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej Polityki Cookie („Witryna”), a także podpowiada użytkownikowi, w jaki sposób może on zarządzać plikami cookie. Niniejsza Polityka Cookie może zostać zmieniona przez nas w każdym czasie. Informacja na górze niniejszej strony podaje, kiedy niniejsza Polityka Cookie została ostatni raz zmieniona.

 

CZYM JEST PLIK COOKIE?

Plik Cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, który jest przechowywany na komputerze
lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Dzieje się tak, ponieważ strony są w stanie odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie użytkownika oraz zapamiętanie istotnych informacji, które usprawniają korzystanie ze strony przez użytkownika (na przykład poprzez zapamiętanie preferencji w zakresie ustawień).

 

JAKIE PLIKI COOKIE WYKORZYSTUJEMY?

Poniżej przestawiamy listę różnych rodzajów plików cookie, które mogą być wykorzystywane w Witrynie. Zwracamy uwagę, że w zakresie, w jakim informacje gromadzone przez pliki cookie stanowią dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności, która uzupełnia niniejszą Politykę Cookie.

Ściśle niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie są konieczne, żeby Witryna działała oraz w celu umożliwienia użytkownikowi poruszania się po niej i korzystania z różnych jej usług i funkcji. Bez tych absolutnie koniecznych plików, działanie Witryny nie byłoby tak płynne,
jak byśmy chcieli, a wręcz bez tych plików moglibyśmy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do Witryny oraz do pewnych usług i funkcji, z których chce on skorzystać.

 

Rodzaj plików cookie Opis Jak zarządzać plikami cookie
Sesyjne Sesyjne pliki cookie wykorzystywane są do utrzymywania stanu aplikacji. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Równoważące obciążenie Pliki cookie równoważące obciążenie są wykorzystywane do zapewnienia równomiernej dystrybucji aktywów na całym świecie oraz do odciążenia serwerów. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Z nazwą użytkownika Pliki cookie z nazwą użytkownika są wykorzystywane do zapewnienia, że użytkownicy widzą wyłącznie swoje informacje. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Bezpieczeństwa Pliki cookie bezpieczeństwa są wykorzystywane do weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Pliki cookie preferencji. Pliki cookie preferencji gromadzą informacje dotyczące wyborów
i preferencji użytkownika i pozwalają nam zapamiętać ustawienia w zakresie języka oraz inne lokalne ustawienia i odpowiednio dostosować do nich Witrynę.

 

Rodzaj plików cookie Opis Jak zarządzać plikami cookie
Dotyczące Języka Pliki cookie dotyczące języka są wykorzystywane do zachowania ustawień dotyczących języka wybranych przez użytkownika oraz do wyświetlania poprawnych opcji. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące lokalizacji Przybliżony adres użytkownika (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) ustalany na podstawie adresu IP jest przechowywany w celu umożliwienia automatycznego wyboru właściwego kraju oraz wyświetlania ofert sprzedawców oraz dni prezentacji w okolicy. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące urządzenia mobilnego Jeżeli użytkownik przegląda Witrynę na urządzeniu mobilnym, zamieszczany jest plik cookie, który wskazuje, czy wybrano główną wersję strony (tj., że urządzenie obsługuje format Flash), albo, czy została wybrana strona mobilna nieobsługująca formatu Flash. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące strony referencyjnej Strona referencyjna jest zapamiętywana w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące ostatniej wizyty i aktywności Dane dotyczące daty ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są zapisywane w celu umożliwienia nam dostarczania użytkownikom aktualnych informacji o tym „co się zmieniło od ich ostatniej wizyty” oraz w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkowników. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczącej ostatnio oglądanych filmów Dane dotyczące daty oglądania oraz tytułów ostatnio oglądanych filmów są zapisywane w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Pliki cookie typu Flash Pliki cookie typu Flash są wykorzystywane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości audio i video. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące historii przeglądania stron Pliki cookie dotyczące historii przeglądania stron są wykorzystywane do śledzenia sekwencji stron, które były odwiedzone przez użytkownika. Jeżeli użytkownikowi wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie podczas przeglądania Witryny, informacja z pliku cookie zostaje zapisana w pliku rejestru w celu zaraportowania i rozwiązania błędu. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

 

 

Pliki cookie wtyczek mediów społecznościowych. Te pliki cookie są wykorzystywane
do śledzenia użytkowników [oraz osób nie będących użytkownikami] sieci mediów społecznościowych dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

 

Rodzaj plików cookie Opis Jak zarządzać plikami cookie
Facebook Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Facebooka [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Google+ Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Google+ [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Youtube Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Youtube [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika i pozwalają nam na ulepszenie jej działania. Na przykład, analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji, które ze stron naszej Witryny są najczęściej odwiedzane,
jak również pozwalają nam na uzyskanie danych dotyczących napotkanych przez użytkownika trudności podczas przeglądania Witryny, a także pomagają nam ustalić, czy nasze reklamy
są skuteczne. Pozwala nam to na obserwację całościowych wzorców w zakresie korzystania
z Witryny, w odróżnieniu od danych dotyczących sposobu korzystania z niej przez pojedyncze osoby.

Witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi umożliwiającej analizę statystyk serwisów www dostarczanej przez zewnętrzną spółkę („Google”). Google instaluje pliki cookie opisane w tabeli powyżej, żeby umożliwić nam analizę danych dotyczących tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny. Informacje generowane przez te pliki cookie o określonym zakresie korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny będą przekazywane przez przeglądarkę użytkownika Google, a następnie przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu dla celów analizy korzystania z Witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz w celu dostarczania nam innych usług związanych
z aktywnością na stronach internetowych oraz z korzystaniem z Internetu. Adres IP uzyskany
za pośrednictwem usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi
w posiadaniu Google. Użytkownik może wyłączyć lub zablokować pliki cookie Google wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik się na to zdecyduje, pełna funkcjonalność Witryny może nie być dla niego dostępna. Użytkownik może pobrać
i zainstalować Google Analytics Opt-out Browser Add-on (dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics), który jest dostępny tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Rodzaj plików cookie Opis Jak zarządzać plikami cookie
Google analytics Pliki cookie Google Analytics gromadzą zbiorcze dane statystyczne, pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji w Witrynie. Google uzupełnia takie dane zbiorcze o dane demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, co pozwala nam na lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą Witrynę. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Analityczne pliki cookie Adobe Omniture gromadzą zbiorcze dane pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji na stronie. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Marketingowe pliki cookie. Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane dla celów marketingowych.

 

Rodzaj plików cookie Opis Jak zarządzać plikami cookie
Reklamowe Dostarczają reklamę behawioralną/ukierunkowaną Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące analizy rynku Pozwalają na przeprowadzanie analiz rynkowych Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Dotyczące kampanii/promocji Mierzą efektywność kampanii Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki
Pozwalające na wykrywanie nadużyć Pozwalają na wykrywanie nieuczciwych albo fałszywych kliknięć w link sponsorowany. Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

CECHY URZĄDZENIA

Abyśmy mogli oferować Ci zawartość, która, jak wierzymy, może Cię zainteresować
w oparciu o Twoją aktywność na Stronach, oraz dla celów zapobiegania nadużyciom
i uwierzytelniania, możemy również wykorzystywać inne technologie podobne do cookies.
Na przykład, możemy zbierać cechy urządzenia oraz zestawiać informacje zebrane przez większość wyszukiwarek albo automatycznie przez Twoje urządzenie do celu stworzenia unikalnego ID,
które identyfikuje Twoją przeglądarkę lub urządzenie względem nas z rozsądną pewnością.
W tym kontekście, możemy zbierać, wykorzystywać i zestawiać następujące informacje:

 • Liczba wizyt;
 • Ostatnia wizyta;
 • Pierwsza wizyta;
 • Zewnętrzny adres IP;
 • Wewnętrzny adres IP;
 • Rozdzielczość ekranu;
 • Geolokalizacja (szerokość / długość geograficzna na podstawie adresu IP);
 • Test wydajności urządzenia;
 • Test przepustowości urządzenia;
 • Użytkownik urządzenia-klient (rodzaj wyszukiwarki, wersja);
 • Możliwości urządzenia;
 • System operacyjny urządzenia;
 • Zainstalowane pluginy urządzenia;
 • Język wyszukiwarki;
 • Flash włączony lub wyłączony;
 • Czas przebywania na poszczególnych podstronach;
 • Słowa kluczowe użyte w wyszukiwarce;
 • Odwiedzone strony;
 • Długość wizyty;
 • Strona polecająca;
 • Pozycja kursora myszy;
 • Kliknięcia myszy;
 • Pozycja przewijaka strony.

 

Wykorzystujemy informacje:

 1. Aby poznać Twoje zainteresowania i interakcje na podstawie wyświetlanych zawartości
  na naszych Stronach (na przykład, jak często odwiedzasz nasze Strony oraz jaką zawartość przeglądasz lub w jaką klikasz);
 2. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz uwierzytelniania.

 

 

Możemy również korzystać z beaconów, pixel tagów lub skryptów Java. Pozwalają nam one zapamiętać Cię oraz dostarczać Ci spersonalizowaną zawartość lub oferty, kiedy powracasz
na nasze Witryny. Zauważ, że w zakresie w jakim wyżej wspomniane informacje zbierane poprzez takie technologie stanowią dane osobowe, nasza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie
do takiego przetwarzania. Możemy dzielić się tymi informacjami z osobami trzecimi dostarczającymi usługi i jak zezwala na to nasza Polityka Prywatności.

 

W JAKI SPOSÓB PODMIOTY ZEWNĘTRZNE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE Z NASZEJ WITRYNY?

 1. Reklamy;
 2. Tożsamość użytkownika;
 3. W taki sam sposób, jak opisano powyżej w tabeli;
 4. Pliki cookie dzielą się na pliki cookie własne oraz pliki cookie zewnętrzne, co oznacza,
  że są to pliki cookie umieszczane przez lub w imieniu firmy SamART Jarosław Rozumek (jak zdefiniowano w Regulaminie użytkowania naszej witryny lub przez jej podmioty powiązane, albo przez operatora innej strony internetowej. Niniejsza Witryna wykorzystuje zarówno własne jak i zewnętrzne pliki cookie;
 5. Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych, co może powodować, że na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika będą umieszczane zewnętrzne pliki cookie. Nie kontrolujemy zewnętrznych plików cookie wykorzystywanych w jakimkolwiek
  z powyższych celów. Użytkownik powinien zapoznać się z taką zewnętrzną stroną internetową, żeby zrozumieć wykorzystywane w związku z nią praktyki w zakresie gromadzenia
  i kontrolowania danych przed kliknięciem na link zamieszczony w niniejszej Witrynie.

 

W jaki sposób mogę zarządzać plikami cookie?

Poza możliwościami opisanymi powyżej, użytkownik może zablokować przyjmowanie, umożliwić przyjmowanie lub usunąć pliki cookie zamieszczane przez niniejszą Witrynę w dowolnym czasie poprzez włączenie lub uzyskanie dostępu do ustawień przeglądarki użytkownika. Informacje w jaki sposób można umożliwić przyjmowanie, zablokować przyjmowanie lub usunąć pliki cookie użytkownik znajdzie na stronie internetowej dostawcy przeglądarki w ekranie pomocy. Informacje dotyczące powszechnie stosowanych przeglądarek można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Należy pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookie może spowodować,
że niektóre funkcje Witryny nie będą działały prawidłowo. W celu usunięcia wszystkich plików cookie umieszczonych na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe, możliwe jest pobranie trzech programów, które usuwają śledzące pliki cookie:

 • http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
 • http://www.spybot.info/en/download/index.html
 • http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

 

ADRESY IP

Adres IP jest numerem, który identyfikuje komputer lub inne urządzenie wykorzystane
do połączenia się z Internetem. Co do zasady, serwer internetowy automatycznie gromadzi adresy IP i wykorzystuje je do administrowania stroną. Adresy IP są co do zasady wykorzystywane
w połączeniu z plikami cookie w celu „zapamiętywania” komputerów i innych urządzeń wykorzystanych do uzyskiwania dostępu do Witryny. Niniejsza Witryna wykorzystuje adresy IP
w połączeniu z plikami cookie.

 

ZMIANY POLITYKI

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na górze strony pozwala ustalić, kiedy Polityka została ostatnio zmieniona. Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni
o planowanych zmianach na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika z Witryny po tym, jak takie zmiany zostaną wprowadzone oznacza zaakceptowanie przez niego zaktualizowanej Polityki.

 

KONTAKT

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie Firmy: 32-020 Wieliczka, ul.Batalionów Chłopskich 7 lub pod adresem mailowym:  media@opinion.pl